Najtraženiji vikend

od85€

Trodnevni aranžman sa dva noćenja,četiri obroka i 25 km raftinga. Osiguranje, boravišne takse, takse za rafting, takse za ulazak u Nacionalni park su uključeni u cenu. Mogućnost da birate neku od fakultativnih aktivnosti ako želite.

Cena (PET/NED):
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 85€ 85€ 85€ 85€
Comfort 100€ 100€ 105€ 105€ 115€ /
Superior / / / 130€ 135€ /
hotel

noći
restaurant

obroka
km
raftinga


  • Cene su izražene u eurima po osobi.Za veće grupe i porodice odobravamo popust.
  • Satnica i dužina trajanja aranžmana se može menjati i kombinovati sa drugim aranžmanima prema Vašoj potrebi
  • Nastojimo da naši aranžmani budu dostupni svima stoga za veći deo programa ne postoji ograničenje u pogledu minimalnog broja putnika.
  • Prethodno iskustvo nije potrebno
  • Subotom zbog gužve na reci može biti organizovano više polazaka na rafting od 09h, 11h i 13h.