Da li ste posetili manastir koji je kamen po kamen preseljen na novu lokaciju?

Pivski manastir se nekad nalazio na samom izvoru reke Pive, ali je zbog potapanja reke Pive i izgradnje Hidro elektrane izmešten na Sinjac, čime je izveden jedinstven građevinski poduhvat prenosa manastira zajedno sa originalnim freskama. Poduhvat je bio veoma složen, s obzirom da je reč o monumentalnom hramu čija je unutrašnjost islikana sa 1.260 metara kvadratnih živopisa izuzetne vrednosti. Crkva Uspenje Bogorodice podignuta je zaslugom tadašnjeg mitropolita Savatija Sokolovića od 1573-1586. godine na mestu gde je postojao starij hram.

Pivski manastir sagrađen je ubrzo nakon što je Patrijarh Makarije Sokolović obnovio Pećku patrijaršiju uz pomoć brata od strica, velikog vezira Mehmed paše Sokolovića. O tome svedoči neobična, ktitorska, freska sa likovima u prirodnoj veličini, naslikana iznad vrata. Prikazan je Turčin u đurku (Mehmed paša) koji drži u rukama model crkve i predaje je sveštenom licu (Savatiju). On zaista jeste pomogao davanjem dozvole i novcem a po predanju, pred smrt je poslao olovo iz Carigrada da se pokrije crkva. Međutim, ubrzo umire a Turci čuvši za to, zaustavljaju transport i u Foči pokrivaju tamošnju džamiju.

Pivski manastir je otvoren svakodnevno za vernike i udaljen je od našeg @raftingcentarrt svega pola sata. Izlet organizujemo svakodnevno

Čitajte dalje

vrh planine Maglic
BLOG

PLANINARSKI BONTON

Planinarski bonton -važno je da znate Čuvajmo prirodu, drugu nemamo… Na svojim planinarskim izletima, imati ćete priliku da sretene druge planinare i važno je da

Detaljnije »
© RT RAFTING CENTAR 2022