Na Drini ćuprija…

Most koji je oživeo, naš jedini nobelovac Ivo Andrić u svojoj knjizi istoimenog naziva, je zadužbina jednog dečaka, koji se dohvatio neslućene razmere moći Osmanskog carstva-Memeda paše Sokolovića

U šest vekova dugoj vladavini osmanske imperije, koju su vodili čak 36 sultana, titulu velikog vezira je imalo 210 paša, ali samo jedan se može najvećim -a to je upravo Mehmed paša Sokolović

Za vreme vladavine velikog turskog sultana -Sulejmana Veličanstvenog, u selu Sokolovići blizu Rudog kod Višegrada, rodio se dečak Bajica -Bajo Nenadić…

Izuzetno inteligentan i fizički naočit, dat je na školovanje u manastir Mileševu gde se pripremao za sveštenički život. Međutim beg, zadužen za devširmu a kod nas poznat kao „danak u krvi“, čuvši za njega, nije želeo da ode bez Baja.  Zajedno sa još stotininima naočitih momaka, odveden je janjičare -elitnu vojsku koja je lično odgovarala samo sultanu.

Po preobraćanju u islam Bajica je dobio ime -Mehmed.

Izuzetno inteligentan, fizički naočit i vema sposoban, već  u ranoj mladosti zapao je za oko velikom sultanu Sulejmanu. Iskoristivši priliku da se visoko obrazuje postao je veoma zapažen na sultanovom dvoru, gde su mu polako poveravana jedna po jedan odgovorna funkcija. Veliki iskorak na pozornicu osmanske imperije ostvario je 1546 kada je stavljen na čelo turske mornarice, posle smrti slavnog Barbarose. Bez dana pomorskog iskustva  , Mehmed paša Sokolović, reformisao je i ustrojio po vojnim pravilima sada moćnu pomorsku mornaricu.

Nakon što se pokazao kao sposoban vođa, Sulejman Veličanstveni mu je dodelio funkciju rumejliskog beglerbega.

Uvidevši još na početku da na dvoru vladaju intrige i spletke, mudar i iskusan, Mehmed paša Sokolović je na vreme znao kad treba da se distancira iz bratoubilačkih intriga a kada u njima da učestvuje. Svoju naklonost dao je princu Selimu.

Nakon smrti sultana Sulejmana Veličanstvenog, Mehmed paša je naslutio nemire u vojsci bez komandanta i čak 48 dana krio njegovu smrt, oblačivši slugu u sultanovu odeću i tako čekao princa Selima da dođe i preuzme presto.

Neiskusan i nesposoban, princ Selim sada sultan, koji je ostao upamćen kao Selim Pijanica, oslonac je našao u  svom velikom veziru…

vlast celog osmanskog carstva bila je u rukama Mehmed paše Sokolovića.

Svoj položaj dodatno je učvrstio oženivši se sultanijom, ćerkom Sultana Selima i unukom Sulejmana Veličanstvenog, od koje je bio stariji 40 godina…mnogobrojni izvori kažu da je, uprkos razlici u godinama, mlada sultanija bila iskreno zaljubljena u svog supruga…

Sultan Selim II je na vlasti bio samo 8 godina, omamljen od alkohola okliznu se na mermer u hamamu i preminuo …Iskoristivši već oproban recept, veliki vezir je i smrt sultana Selima krio 2 nedelje do dolaska na presto njegovog sina Murata…

Veliki vezir čak 3 turska sultana, je ubijen od strane sumanutog derviša, instruiranog od strane spletkaroša sa dvora, nakon 14 godina faktičke vladavine.

Iza velikog vezira Mehmed paše Sokolovića su ostale brojne zadužbine.

Iako je bio odan novoj veri-Islamu, nikada nije zaboravio svoje korene i poreklo. Prema Srbima je bio popustljiv, po njegovom nalogu izvršena je obnova Pećke patrijaršije na čije čelo je doveden njegov brat ili rođak-Makarije, najpoznatija zadužbina je svakako čuveni most- na Drini ćuprija u Višegradu, zatim Kalemegdanska česma na Beogradskoj tvrđavi, Arsnlagića most u Trebinju, Most na Žepi, Kozija ćuprija, Džamija Mehmed paše u Istambulu, manastir Piva….

Članak iz novina „Politika“  iz 1929 godine koje je objavio novinar inicijala V.J kaže da je u Banja Luci u dubokoj starosti živeo poslednji potomak velikog vezira, Saif beć Ćerimpašić-Sokolović koji se deklarisao kao Srbin.

Čuveni most možete obići u sklopu naših aranžmana sa prevozom , gde je obavezno stajanje predviđeno u Višegradu

Čitajte dalje

vrh planine Maglic
BLOG

PLANINARSKI BONTON

Planinarski bonton -važno je da znate Čuvajmo prirodu, drugu nemamo… Na svojim planinarskim izletima, imati ćete priliku da sretene druge planinare i važno je da

Detaljnije »
© RT RAFTING CENTAR 2022