Rezervacija

Izabrali ste

Najtraženiji vikend

Ovaj aranžman uključuje
    • Boravak u rafting centru RT na bazi 2 noćenja
    • 4 obroka u restoranu domaće kuhinje
    • Rafting, opremu za rafting, prevoz do početne tačke rafting, usluge licenciranih skipera, osiguranje svih učesnika tokom raftinga
    • Sve pripadajuće takse

Molimo Vas odaberite vrstu i strukturu smeštaja u tabeli ispod.
Pritisnite na cenu kako bi ste odabrali.
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 80€ 80€ 80€ 80€
Comfort 90€ 90€ 100€ 100€ 105€ /
Superior / / / 110€ 125€ /

Ukupno: 0€