Rezervacija

Izabrali ste

Trodnevni rafting

Ovaj aranžman uključuje
    • Boravak u kampu na bazi 2 noćenja
    • 5 obroka u restoranu domaće kuhinje
    • Rafting, opremu za rafting, prevoz do početne tačke spusta, usluge licenciranih skipera, osiguranje svih učesnika tokom raftinga
    • Sve pripadajuće takse

Molimo Vas odaberite vrstu i strukturu smeštaja u tabeli ispod.
Pritisnite na cenu kako bi ste odabrali.
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 90€ 90€ 90€ 90€
Comfort 100€ 100€ 110€ 110€ 115€ /
Superior / / / 120€ 135€ /

  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 85€ 85€ 85€ 85€
Comfort 85€ 85€ 90€ 90€ 90€ 100€
Superior / / / 100€ 100€ 110€

Ukupno: 0€