Rezervacija

Izabrali ste

Trnovačko jezero

Ovaj aranžman uključuje
    • Boravak u rafting centru RT na bazi 2 noćenja
    •  6 obroka 
    •  Rafting, opremu za rafting, prevoz do početne tačke spusta, usluge licenciranih skipera, osiguranje svih učesnika tokom rafting
    •  Jeep foto safari,obilazak NP Sutjeska i Trnovačkog jezera
    •  Sve pripadajuće takse

Molimo Vas odaberite vrstu i strukturu smeštaja u tabeli ispod.
Pritisnite na cenu kako bi ste odabrali.
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 120€ 120€ 120€ 120€
Comfort 130€ 130€ 140€ 140€ 145€ /
Superior / / 150€ 150€ 165€ /
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 115€ 115€ 115€ 115€
Comfort 115€ 115€ 120€ 120€ 120€ 130€
  / / 130€ 130€ 130€ /

Ukupno: 0€