Aktivnosti

Uživajte u bogatom programu, aktivnostima i avanturama koje možete da dodate u vaš aranžman.

Adrenalin
Bazen
Quad
Uživanje u prirodi
Vrhunske žurke
hiking i trekking reka tara 3
Hiking i trekking
trnovacko-jezero-izlet
Izlet na Trnovačko jezero
© RT RAFTING CENTAR 2022