Rezervacija

Izabrali ste

Sa vrha Tare 100 km raftinga

Ovaj aranžman uključuje
    • 2 noćenja
    • 6 obroka
    • Rafting, opremu za rafting, prevoz do početne tačke spusta, usluge licenciranih skipera, osiguranje svih učesnika tokom raftinga
    • Sve pripadajuće takse

Molimo Vas odaberite vrstu i strukturu smeštaja u tabeli ispod.
Pritisnite na cenu kako bi ste odabrali.
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 180€ 180€ 180€ 180€
Comfort 190€ 190€ 200€ 200€ 200€ /
Superior / / 215€ 215€ 230€ /
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 170€ 170€ 170€ 170€
Comfort 170€ 170€ 180€ 180€ 180€ 190€
Superior / / 205€ 205€ 220€ /

Ukupno: 0€