Rezervacija

Izabrali ste

Dvodnevni rafting

Ovaj aranžman uključuje
    • Boravak u kampu na bazi 1 noćenja
    • 3 obroka u restoranu domaće kuhinje
    • Rafting, opremu za rafting, prevoz do početne tačke spusta, usluge licenciranih skipera, osiguranje svih učesnika tokom raftinga
    • Sve pripadajuće takse

Molimo Vas odaberite vrstu i strukturu smeštaja u tabeli ispod.
Pritisnite na cenu kako bi ste odabrali.
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 70€ 70€ 70€ 70€
Comfort 75€ 75€ 80€ 80€ 85€ 105€
Superior / / / 90€ 95€ /
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 65€ 65€ 65€ 65€
Comfort 65€ 65€ 70€ 70€ 70€ 80€
  / / / 80€ 85€ /

Ukupno: 0€