Rezervacija

Izabrali ste

Celim tokom reke Tare

Ovaj aranžman uključuje
    • 3 noćenja
    • 8 obroka+ užina na čamcu
    • Rafting, opremu za rafting, prevoz do početne tačke spusta, usluge licenciranih skipera, osiguranje svih učesnika tokom raftinga
    • Sve pripadajuće takse

Molimo Vas odaberite vrstu i strukturu smeštaja u tabeli ispod.
Pritisnite na cenu kako bi ste odabrali.
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 230€ 230€ 230€ 230€
Comfort 230€ 230€ 250€ 250€ 250€ /
Superior / / 265€ 265€ 275€ /
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 215€ 215€ 215€ 215€
Comfort 215€ 215€ 220€ 220€ 220€ 220€
  / / 240€ 240€ 250€ /

Ukupno: 0€