Rezervacija

Izabrali ste

NP Sutjeska i Piva

Ovaj aranžman uključuje
    • Boravak u rafting centru RT na bazi 2 noćenja
    •  5 obroka 
    •  Jeep safari i obilazak NP Sutjeska
    •  Obilazak kanjona Pive i pivskog jezera
    •  Sve pripadajuće takse

Molimo Vas odaberite vrstu i strukturu smeštaja u tabeli ispod.
Pritisnite na cenu kako bi ste odabrali.
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 105€ 105€ 105€ 105€
Comfort 115€ 115€ 125€ 125€ 130€ /
Superior / / 135€ 135€ 150€ /
  1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1/1
Standard / / 100€ 100€ 100€ 100€
Comfort 100€ 100€ 105€ 105€ 105€ 115€
Superior / / 115€ 115€ 115€ /

Ukupno: 0€